DEN LANGE 30. AU­GUST

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TID NR KAMP

12- 123

012- 12

01- 23

SE ODDS PÅ dan­ske­spil. dk Man­che­ster Uni­ted har no­get over­ra­sken­de holdt mod­stan­der­ne fra scor­ing ind­til vi­de­re, men en svær ude­kamp i Swan­sea bør æn­dre på det fak­tum. Ju­ven­tus får en yderst kne­ben fa­vo­rit­vær­dig­hed i Rom, mens FCK lig­ner kupo­nens sik­re­ste vin­der mod et OB- hold, der slet ik­ke kan for­sva­re for ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.