HESTESPORT

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Berg­såker V75- spil­let gav 3.426.216 kr til syv rig­ti­ge, 3.177 kr til seks rig­ti­ge og 92 kr til fem rig­ti­ge ( 11- 10- 6- 11- 3- 7- 8). Char­lot­ten­lund 4. løb 2000 m: 8 Vi­va La Marc, Jep­pe Ju­el, 1.14,6, 6 Unique Sisa, Re­ne Kjær, 1.14,6, 7 Won­der­ful Ice, Bir­ger Jør­gen­sen, 1.14,7. Odds: 15,90. Plad­ser: 5,09- 5,315,63. Trio: 8- 6- 7, 1745,15. 5. løb 1600 m: 8 Bom­ba­stic De­sign, Ste­en Juul, 1.16,3, 6 Ba­ro­lo, Jep­pe Ju­el, 1.16,5, 1 Up­pi­ty, Mi­cha­el Løn­borg, 1.17,3. Odds: 2,18. Plad­ser: 1,43- 1,73- 1,71. Trio: 8- 6- 1, 32,00. 6. løb 2990 m: 15 Swing Kro­nos, Chri­stof­fer Eriks­son, 1.15,6, 9 O’sun­day, Jo­hn Køh­ler, 1.16,1, 2 Glo­bal Rhap­so­dy, Ken Ec­ce, 1.16,8. Odds: 7,76. Plad­ser: 2,292,29- 1,84. Trio: 15- 9- 2, 272,32. 7. løb 2000 m: 11 What Ru Go­ing To­do, Bir­ger Jør­gen­sen, 1.14,1, 2 Ano­t­her C N, Flem­m­ing Jen­sen, 1.14,1, 12 Glo­bal Supre­ma­cy, Jep­pe Ju­el, 1.14,1. Odds: 3,64. Plad­ser: 1,54- 1,78- 2,18. Trio: 11- 2- 12, 140,83. 8. løb 2000 m: 6 Eke­tor­pets Tess, Pe­ter Un­ter­ste­i­ner, 1.11,6, 7 So­ho, Kim Pe­der­sen, 1.12,0, 11 Sa­li­na, Jep­pe Ju­el, 1.12,0. Odds: 1,40. Plad­ser: 1,29- 3,31- 1,37. Trio: 6- 7- 11, 121,29. 9. løb 2000 m: 5 Pho­to Gar­de­nia, Hen­rik Løn­borg, 1.13,2, 1 Roy­al Trop­hy, Ken­neth Ni­el­sen, 1.13,3, 6 Ser­gio H, Den­nis Kri­sti­an­sen, 1.13,3. Odds: 3,57. Plad­ser: 1,912,81- 3,75. Trio: 5- 1- 6, 315,74. 10. løb 2000 m: 1 Ul­ti­ma­te Wi­ne, Jo­han Un­ter­ste­i­ner, 1.14,2, 8 Ve­ri­fy Dust, Jep­pe Ju­el, 1.14,4, 9 Wen­dy P P, Knud Møn­ster, 1.14,4. Odds: 9,20. Plad­ser: 3,072,50- 4,47. Trio: 1- 8- 9, 669,55. V5- spil­let gav 2.500 kr. til 85 ræk­ker med fem rig­ti­ge ( 15- 11- 6- 5- 1). 11. løb 2000 m: 1 Wit­hout You, An­ders Ni­el­sen, 1.15,9, 4 Una B K, Re­ne Jo­nas­sen, 1.16,1, 3 Uno Gar­de­nia, Hen­rik Løn­borg, 1.16,2. Odds: 2,13. Plad­ser: 1,362,43- 1,34. Trio: 1- 4- 3, 72,99. 12. løb 2000 m: 4 Teo­dor, Julie Ni­el­sen, 1.15,5, 8 Trop­hy Spring, Jan Tran­holm, 1.15,6, 5 Ibi­ri, Kas­per K. Andersen, 1.15,7. Odds: 6,97. Plad­ser: 1,70- 2,65- 1,44. Trio: 4- 8- 5, 261,75.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.