Æl­dre­vær­dig­hed

BT - - DEBAT -

Da den da­væ­ren­de aar­hu­si­an­ske em­bedslæ­ge Ka­te Run­ge for snart man­ge år si­den kraft igt kri­ti­se­re­de de aar­hu­si­an­ske ple­je­hjem, brug­te hun det me­get si­gen­de ud­tryk, at en del af de an­sat­te var me­re eg­ne­de til at hånd­te­re papkas­ser end at hjæl­pe men­ne­sker. Det kan ik­ke af­vi­ses, at det­te ele­ment sta­dig tæl­ler med i det store bil­le­de.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.