Vi må hand­le nu

BT - - DEBAT -

Som po­li­tisk fæl­les­skab er vi for­plig­tet af to ide­a­ler: de­mo­kra­ti­et som sty­re­form og respek­ten for det en­kel­te livs ukræn­ke­lig­hed gen­nem men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne. Men nu ud­for­drer en stærkt vok­sen­de strøm af fl ygt­nin­ge og mi­gran­ter dis­se ide­a­ler. Fol­ke­van­drin­gen ud­stil­ler, at ik­ke al­le liv er li­ge me­get værd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.