Mi­ni­ster: Pro­ble­mer­ne skal lø­ses

BT - - NYHEDER -

Det lyk­ke­des i går ik­ke BT at få en kom­men­tar fra skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen ( fo­to). Men lør­dag sag­de han til BT, at han af­ven­ter en stør­re un­der­sø­gel­se, som blev sat i gang sid­ste år, og når den fo­re­lig­ger, vil han ta­ge aff ære.

» Un­der­sø­gel­sen er fær­dig til eft er­å­ret, og den vil dan­ne bag­grund for de po­li­ti­ske be­slut­nin­ger, jeg vil træff e. Et el­ler an­det sted hand­ler det om at ri­ve pla­stret af. De pro­ble­mer, der kan lø­ses, de skal lø­ses, og de pro­ble­mer, der ik­ke kan lø­ses, dem må man hur­tigst mu­ligt ac­cep­te­re og så kom­me vi­de­re, « lød det fra skat­te­mi­ni­ste­ren til BT i lør­dags.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.