En lil­le Tramp- tri­umf

BT - - KULTUR -

MU­SIK

’ Nor­mad’ RO­CK ***** *

længst har lagt bå­de me­tal­ro­ck og stjer­ne­at­ti­tu­de på hyl­den, så er hans nye og me­re af­dæm­pe­de san­ge stær­ke­re og me­re ved­kom­men­de end no­gen­sin­de. Og det ni­en­de so­lo­al­bum ’ Nor­mad’ er hans hidtil bed­ste. Man kun­ne kal­de Tramps stil ’ nai­vi­stisk’. Og det op­fat­ter jeg som en styr­ke.

Den gam­le ve­ster­brodreng syn­ger nem­lig om tin­ge­ne, som han ser og fø­ler dem. Og fø­lel­ser­ne er vig­ti­ge i Tramps ud­tryk.

I en al­der af 54 år er Tramp nem­lig lig med sin mu­sik og omvendt. Al di­stan­ce imel­lem kunst­ner og ud­tryk er eli­mi­ne­ret. Og tilbage står ti kla­re, klas­si­ske ro­ck­s­an­ge, der pas­ser til bå­de sce­ne og lej­r­bål. Og så gør det jo hel­ler ik­ke no­get, at Tramp og hans kom­po­ni­st­part­ner og le­ad­gu­i­ta­rist Sø­ren Andersen den­ne gang har for­sy­net Mi­kes tek­ster med me­lo­di­er, det er umu­ligt ik­ke at syn­ge med på. ho­eg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.