Ca­ge gi’r den gas

BT - - TV -

FAN­TA­SY

En helt sær­lig dreng bli­ver holdt skjult på et af­si­des mun­ke­klo­ster et sted i Øst­eu­ro­pa. Her­til an­kom­mer den hand­le­kraft ige men sam­ti­dig al­ko­ho­li­se­re­de eks­munk Moreau i et for­søg på at be­skyt­te dren­gen Dan­ny og hans mor Na­dya imod den bruta­le gang­ster Car­ri­gan og hans hånd­lan­ge­re. Car­ri­gan ar­bej­der for den dæ­mo­ni­ske bag­mand Ro­ar­ke, der har skum­le pla­ner om, at Dan­nys un­ge krop frem­over skal gø­re det mu­ligt for Ro­ar­kes djæ­vel­ske sjæl at van­dre på Jor­den. Det lyk­kes ik­ke Moreau at for­hin­dre et vold­somt an­greb på kloste­ret, hvor­eft er Dan­ny og Na­dya ta­ger fl ug­ten på egen hånd – skar­pt for­fulgt af Car­ri­gan. Moreau op­sø­ger nu den tid­li­ge­re stunt­kø­rer Jo­hn­ny Bla­ze, der har op­nå­et udø­de­lig­hed ved at sæl­ge sin sjæl til Djæ­vel­en. Moreau lover at han vil sør­ge for, at Bla­ze bli­ver løst af den dæ­mo­ni­ske kon­trakt. En kon­trakt, der re-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.