’’

BT - - SPORTEN - Tro­els Bech

Med und­ta­gel­se af Bat­man vil jeg ik­ke kom­men­te­re på en­kelt­nav­ne

til­fø­je spil­le­re, eft er at trans­fer­vin­du­et luk­ker, hvor det sta­dig er mu­ligt at hen­te kon­trakt­frie spil­le­re li­ge­som Ro­dolph Austin.

» Vi kan jo en­de i en si­tu­a­tion, hvor vi på trods af vo­res for­ar­bej­de med at fi nde kan­di­da­ter til, hvis no­gen ta­ger vo­res spil­le­re, kan det væ­re, at det i slut­spur­ten ik­ke la­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.