Randers- sejr i Aal­borg

BT - - SPORTEN -

6.188 til­sku­e­re på Nord­jy­ske Are­na i Aal­borg så Randers FC re­van­che­re sid­ste spil­ler­un­des skuff en­de ind­sats og ne­der­lag mod Vi­borg FF med en sejr på 2- 0 over AaB.

Fun­da­men­tet til kronjy­der­nes fortjen­te sejr blev al­le­re­de lagt i det tred­je mi­nut. Her ned­lag­de Ras­mus Würtz uden for AaBs straff es­parks­felt Chri­sti­an Kel­ler, og på det eft er­føl­gen­de fris­park ka­no­ne­re­de Vik­tor Lund­berg bol­den gen­nem mu­ren og ind i net­ma­sker­ne. Spørgs­må­let er imid­ler­tid, om scor­in­gen bur­de ha­ve væ­ret god­kendt. Set fra til­sku­er­plad­ser­ne strej­fe­de bol­den på vej mod mål Chri­sti­an Kel­ler, der be­fandt sig i mistæn­ke­lig off si­depo­si­tion.

I an­den halv­leg trak Randers sig i be­stræ­bel­ser­ne på at fast­hol­de fø­rin­gen tilbage på ba­nen. Tak­tik­ken lyk­ke­des. In­eff ek­ti­ve AaB, der ik­ke le­ve­de op til stor­spil­let mod OB i man­dags, fi k ik­ke sco­ret.

Det gjor­de Randers til gen­gæld, da Vik­tor Lund­berg eft er en pas­nings­fejl af AaBs Kas­per Pe­der­sen spil­le­de den syd­afri­kan­ske de­butant, Mand­la Ma­sango, fri til scor­ing ot­te mi­nut­ter før tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.