Pu­sic slog til med to scor­in­ger

BT - - SPORTEN -

FC Midtjyl­lands re­ge­ren­de dan­ske me­stre kon­so­li­de­re­de med sej­ren på 2- 0 over Ho­bros bund­hold sin su­veræ­ne Su­per­liga- før­ste­plads. Det kun­ne hol­det ik­ke mindst tak­ke Martin Pu­sic for. Eft er an­gri­be­ren for en uge si­den hav­de brok­ket sig til træ­ner Jess Thorup og eft er­føl­gen­de var ble­vet for­bi­gå­et til trup­pen mod Es­b­jerg, var han tilbage i star­top­stil­lin­gen og kvit­te­re­de for til­li­den med to fl ot­te fuld­træff ere. FC Midtjylland, der var uden ska­de­de Jo­han Da­hlin, Erik Svi­at­chen­ko, Pio­ne Si­sto og Jim Lar­sen, gik til pau­sen med en fø­ring på 1- 0.

Det kun­ne der in­tet ind­ven­des imod, selv­om Ho­bro fi gh­te­de bravt og til­spil­le­de sig et par ’ hal­ve’ må­l­chan­cer. Scor­in­gen faldt al­le­re­de i det ni­en­de mi­nut, da Martin Pu­sic he­a­de­de et ind­læg fra Kri­stoff er Ols­son i mål. Sidst­nævn­te var kort tid for­in­den kom­met på ba­nen i ste­det for Rilwan Has­san, der ud­gik med en an­kel­ska­de.

Kam­pens sid­ste scor­ing kom blot 50 se­kun­der eft er pau­sen, da Martin Pu­sic fra ud­kan­ten af straff es­parks­fel­tet smart pas­se­re­de Jes­per Rask i Ho­bro- må­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.