Brøndby stjal sej­ren mod FCN

BT - - SPORTEN -

Det lig­ne­de læn­ge en ke­de­lig uaf­gjort i Farum, men et kon­tro­ver­si­elt straff es­park i de sid­ste mi­nut­ter af kam­pen var med til at sik­re Brøndby al­le tre po­int.

Knap ti mi­nut­ter før tid blev Ron­nie Schwartz ned­lagt af Ra­mon Rod­ri­gu­es uden for fel­tet, men dom­mer Mi­cha­el Tyk­gaard valg­te at tak­se­re det til et straff es­park. Rod­ri­gu­es fi k det rø­de kort, og Schwartz sat­te sik­kert straff es­par­ket i net­tet til 1- 0. End­nu bed­re for Brøndby blev det få mi­nut­ter eft er, da Te­emu Puk­ki luk­ke­de kam­pen med sit mål til 2- 0.

Re­sul­ta­tet var let­te­re mis­vi­sen­de, da der før de to af­gø­ren­de kas­ser hav­de væ­ret spil­let 80 mi­nut­ters for­fær­de­lig fod­bold mel­lem FC Nordsjælland og Brøndby.

Hjem­me­hol­det var til ti­der det bed­ste hold, hvor Bru­nin­ho gav Brøndby- for­sva­ret kva­ler. Brøndby pro­du­ce­re­de og­så et par må­l­chan­cer, men David Jen­sen stod i vej­en i FC Nordsjælland- må­let. Han kun­ne dog ik­ke for­hin­dre må­le­ne fra Schwartz og Puk­ki, og så kun­ne Brøndby sik­re sig tre uven­te­de po­int.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.