Thor­b­jørn Ole­sen kik­se­de

BT - - SPORTEN -

Den dan­ske gol­f­spil­ler Thor­b­jørn Ole­sen spil­le­de en dår­lig sid­ste run­de af Eu­ro­pe­an Tour- tur­ne­rin­gen Czech Ma­sters i Prag. Dan­ske­ren gik gårs­da­gens run­de i 74 slag, hvil­ket er to slag over ba­nens par. Der­med kun­ne han ik­ke fort­sæt­te de go­de tak­ter, han vi­ste tors­dag og lør­dag, hvor han gik ba­nen i 67 slag. Der­for måt­te Thor­b­jørn Ole­sen gi­ve slip på tred­je­plad­sen, han be­sad in­den i går. Den blev i ste­det skift et ud med en fem­te­plads. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.