1,90

BT - - SPORTEN -

Selv­føl­ge­lig er Ma­ria Sha­ra­pova fa­vo­rit i det­te op­gør, men det be­ty der ik­ke, at hun ba­re va­der over Da­ria Gavri­lova. Ma­ria Sha­ra­pova har ik­ke spil­let en kamp si­den Wim­b­ledon og måt­te blandt an­det træk­ke sig fra tur­ne­rin­gen i Tor­on­to på grund af en ska­de. Net­op Da­ria Gavri­lova har hun haft pro­ble­mer med før – de er mød­tes to gan­ge og har vun­det én kamp hver, og beg­ge kam­pe er i øv­rigt gå­et ’ over 20,5 par­ti­er’. Man kan snildt fo­re­stil­le sig, at Ma­ria Sha­ra­pova li­ge skal ha­ve ban­ket ru­sten af, så fl ot vær­di i, at der kom­mer mindst 21 par­ti­er.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.