2,75

BT - - SPORTEN -

Grims­by var af man­ge spå­et som op­ryk­ker, men har haft svært ved at ind­fri for­vent­nin­ger­ne her i sæ­son­star­ten. Man er nu op­pe på tre kam­pe i træk uden sejr, og for blot 48 ti­mer si­den måt­te man spil­le en halv ti­me i un­der­tal i lo­kal­bra­get mod Lin­coln, hvil­ket så og­så be­ty der, at stær­ke Josh Gowling er ude med ka­ran­tæ­ne hér. Mac­c­les­fi eld var me­get uhel­di­ge med at ta­be se­ne­st til Che­ster i en kamp, hvor man el­lers før­te, da hol­de­ne gik ind i til­læg­s­ti­den, så det er svært at se, hvor­for Grims­by skal væ­re så store fa­vo­rit­ter i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.