2,10

BT - - SPORTEN -

Bo­chum har få­et en fl yven­de start på sæ­so­nen med fi re sej­re i træk, men selv om det på pa­pi­ret ser im­po­ne­ren­de ud, har man hel­ler ik­ke væ­ret uhel­di­ge. Helt mod­sat ser det ud hos 1860 Mün­chen. I for­ri­ge kamp mod Nür­n­berg måt­te man nø­jes med 2- 2, selv om man ram­te stæn­ger­ne tre gan­ge, mens man se­ne­st var et brændt straff es­park fra sejr i en kamp, man to­talt do­mi­ne­re­de. Så selv om de eft er fi re kam­pe sta­dig står uden sejr, har spil­let væ­ret til me­get me­re. For­skel­len på de to hold skal ik­ke væ­re så stor, som od­dse­ne vi­ser.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.