KOLAPSET EF­TER 42,195 KM

BT - - SPORTEN -

At sport kan få folk til at mi­ste for­stan­den var Palæsti­nas May­a­da Al- Say­ad i går et godt ek­sem­pel på. Da hun kom i mål på kvin­der­nes ma­ra­ton i ti­den 2.53.39 ti­mer, fort­sat­te hun med at lø­be, ind­til hun blev stop­pet af of­fi­ci­als. Der­ef­ter kol­lap­se­de hun på ba­nen og blev kørt væk på en bå­re. Hun har det dog godt ef­ter om­stæn­dig­he­der­ne. » Jeg tak­ker jer al­le for den store op­bak­ning. Jeg har det fint, og jeg kæm­pe­de mig i mål. Det var ut­ro­lig vig­tig er­fa­ring til OL næ­ste år. End­nu en gang stor tak for den store op­bak­ning, « skrev lø­be­ren på Fa­ce­book. May­a­da Al- Say­ad kom i mål som num­mer 50 ud af 52 ved VM.

FO­TO: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.