Hvem er den før­ste dan­sker i rum­met?

BT - - DEBAT -

I mor­gen bli­ver An­dreas Mo­gen­sen den før­ste dan­sker i rum­met, når han sen­des op på 10 da­ges mis­sion til den in­ter­na­tio­na­le rum­sta­tion. Men hvem er han, hvad har det kræ­vet at bli­ve astro­naut, og har det haft en pris? Kom tæt på men­ne­sket An­dreas og hans fa­mi­lie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.