Bil­li­ge­re og bed­re ud­dan­nel­se

BT - - DEBAT -

Uni­ver­si­te­ter­ne i det­te land ba­re vok­ser og vok­ser, og selv­føl­ge­lig skal en re­ge­ring kun­ne an­skue den­ne vækst kri­tisk. Al forsk­ning el­ler al­le ud­dan­nel­ser er ik­ke li­ge for­nuft ige. Selv­føl­ge­lig kan der ryd­des ud og op. Ik­ke mindst i den enor­me ad­mi­ni­stra­tions­por­te­føl­je, som man­ge ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner har byg­get op. Her skal der kun­ne eff ek­ti­vi­se­res ge­val­digt.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.