Stats­bor­ger­skab

BT - - DEBAT -

Er det nød­ven­digt at fast­slå det el­lers ind­ly­sen­de, at et land har ret til at op­stil­le de kri­te­ri­er, det fi nder på­kræ­vet for til­de­lin­gen af et stats­bor­ger­skab? Åben­bart, eft er­som man over de se­ne­re år­ti­er har få­et det ind­tryk, at et stats­bor­ger­skab an­ses for at væ­re no­get, man ær­mest har rets­krav på eft er et gi­vent an­tal års op­hold i DK.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.