’ Bliv ved med a

BT - - NYHEDER - Jo­nas Ve­ster jves@ bt. dk

VID­NE­FOR­KLA­RING

Var det falsk vid­ne­for­kla­ring, da den 29- åri­ge BMA sid­ste år for­kla­re­de til po­li­ti­et, at han hav­de stuk­ket sin kæ­re­stes mor ihjel på kæ­re­stens for­an­led­ning, el­ler hav­de dat­te­ren LB

selv stuk­ket sin mor ihjel, in­den hun til­kald­te BMA? Det står uklart hen ef­ter før­ste rets­mø­de i sa­gen om dra­bet på 40- åri­ge Ti­ne Rømer Hol­te­gaard.

Her gav 29- åri­ge BMA mandag sin for­kla­ring på, hvad der ske­te i ti­mer­ne in­den den 40- åri­ge mor til tre blev knivdræbt i sit hjem i den nord­jy­ske sta­tions­by Kvis­sel om af­te­nen 8. ok­to­ber sid­ste år.

I ret­ten i Hjør­ring er­kend­te den 29- åri­ge, at han i en af­hø­ring hos po­li­ti­et hav­de for­talt, at han hav­de stuk­ket Ti­ne Rømer Hol­te­gaard ihjel, men det var en løgn, for­tal­te han i ret­ten.

» LB rin­ge­de til mig om af­te­nen og bad mig ta­ge to­get til Kvis­sel. Hun græd. Da jeg kom frem for­tal­te hun mig, at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.