’’

BT - - NYHEDER -

Jeg sy­nes, det er rig­tig godt, at reg­ler­ne bli­ver æn­dret, for i 2015 er det sim­pelt­hen ik­ke ri­me­ligt, at man skal be­de om at få si­ne eg­ne pen­ge ud­be­talt. Hvis man ik­ke får dem ud­be­talt, har man jo ar­bej­det gra­tis

Joachim B. Ol­sen, be­skæft igel­ses­ord­fø­rer for

Li­be­ral Al­li­an­ce

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.