’’

BT - - NYHEDER - An­net­te Heick

Det lig­ner, at de ha­ck­er sig ind på ap­ps og op­gra­de­rer dem på mi­ne veg­ne el­ler fo­re­ta­ger til­køb

» Jeg har st­ud­set over det, men ik­ke tænkt over, at der kun­ne væ­re en sam­men­hæng med de be­løb, der er ble­vet truk­ket. I be­gyn­del­sen var det jo ba­re ti kro­ner, men så er det plud­se­lig gå­et amok med store be­løb. Lad mig hø­re, om I gen­ken­der no­get, « skri­ver hun på In­s­ta­gram.

Anet­te Heick til­fø­jer, at hun har luk­ket al­le si­ne kort og kon­tak­tet bå­de sin bank og po­li­ti­et.

BT har mandag væ­ret i kon­takt med An­net­te Heick, der for­tæl­ler, at hun ik­ke har fl ere kom­men­ta­rer til sa­gen.

» Jeg er ba­re grund- ær­ger­lig, « skri­ver hun i en sms til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.