Pa­tien­ter ven­ter for læn­ge

BT - - NYHEDER -

For lang ven­te­tid, in­gen frem­gang og geo­gra­fi ske for­skel­le. Det er iføl­ge Kræft ens Bekæm­pel­se over­skrift er­ne i den se­ne­ste op­gø­rel­se over kræft - be­hand­lin­gen i Dan­mark, som Sta­tens Se­rum In­sti­tut står bag. Op­gø­rel­sen vi­ser, at hver fem­te pa­tient ven­ter læn­ge­re, end hvad Sund­heds­sty­rel­sen fi nder ac­cep­ta­belt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.