Til­ba­ge­kal­der ’ livs­far­ligt telt’

BT - - NYHEDER -

Va­re­huskæ­den Bil­te­ma til­ba­ge­kal­der al­le tel­te af mo­del­len ’ Pop- up telt 37314.’ Tel­tet er livs­far­ligt, skri­ver tv2. dk. Fejl­en er, at det er byg­get for tæt, så hvis man sover i det, kan det med­fø­re ån­de­dræts­svigt. Bil­te­ma op­for­drer al­le til at stop­pe med at bru­ge tel­tet med det sam­me og afl eve­re det i en af de­res bu­tik­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.