Tæt­te­re på flygt­nin­ge- strøm­men

BT - - NYHEDER -

Et

hi­sto­risk an­tal men­ne­sker for­sø­ger li­ge nu at kom­me til Eu­ro­pa. Nog­le er flygt­nin­ge på flugt fra krig og uro i Sy­ri­en - an­dre er mi­gran­ter, som sø­ger et bed­re liv i Eu­ro­pa.

går tæt­te­re på si­tu­a­tio­nen, der på­vir­ker he­le Eu­ro­pa. Jour­na­list Uf­fe Jør­gen­sen og fo­to­graf Bax Lind­hardt rap­por­te­rer

BT

Følg ufjo@ bt. dk bxl@ bt. dk

fra det nord­li­ge Ser­bi­en. Her­fra for­sø­ger tu­sind­vis af men­ne­sker at kom­me ind i EU.

med i BT i dag og se­ne­re på ugen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.