Ade­les nye al­bum er li­ge om hjør­net

BT - - NYHEDER -

I snart seks år har fans af den bri­ti­ske su­per­stjer­ne Ade­le ven­tet på Gram­myvin­de­rens tre­die al­bum. Og nu la­der det til, at drøm­men snart går i op­fyl­del­se. Så­le­des skri­ver bran­che­bla­det Bil­l­bo­ard, at den 27- åri­ge san­ge­r­in­de er ble­vet set på vej ind og ud af pla­destu­di­er i bå­de Los An­ge­les og New York Ci­ty. Og iføl­ge bla­det ud­kom­mer al­bum­met ’ 27’ i en­ten ok­to­ber el­ler novem­ber.

Den ame­ri­kan­ske strea­m­ingtje­ne­ste Net­flix er på snart tre år ble­vet den stør­ste kom­merci­el­le strea­m­ingtje­ne­ste i Dan­mark - men her er den og­så den dy­re­ste i ver­den.

Ar­kiv­fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.