Ka­nye som præ­si­dent?

BT - - NYHEDER -

Den ame­ri­kan­ske rap­per Ka­nye West er al­le­re­de ble­vet man­ge­mil­li­o­nær på mu­sik, fo­to­gra­fi og mo­de. Men han har sta­dig am­bi­tio­ner­ne i be­hold. Un­der årets MTV- Award- fest i Los An­ge­les af­slø­re­de rap­pe­ren, der er gift med re­a­li­ty­stjer­nen Kim Kar­das­hi­an, at han vil stille op til præ­si­dentval­get i 2020. Ved award­fe­sten blev West til­delt årets ærespris.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.