Kræf­tens Bekæm­pel­se an­bef ’’

BT - - NYHEDER - Dan­ny Long­hi An­drea­sen dann@ bt. dk

BLIV VAC­CI­NE­RET

Trods fle­re sa­ger om al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger anbefaler Kræf­tens Bekæm­pel­se fort­sat pi­ger at få den om­dis­ku­te­re­de HPV- vac­ci­ne for at fore­byg­ge for­sta­di­er til kræft.

» Jeg vil rå­de pi­ger­ne til at bli­ve HPV- vac­ci­ne­ret. Når man ser på an­meld­te bi­virk­nin­ger i for­hold til det sam­le­de an­tal vac­ci­ne­re­de kvin­der, så bør man få vac­ci­na­tio­nen. Den be­skyt­ter mod man­ge al­vor­li­ge syg­dom­me, så jeg me­ner, det er en god idé at bli­ve vac­ci­ne­ret, « si­ger over­læ­ge Iben Hol­ten fra Kræf­tens Bekæm­pel­se.

Hun frem­hæ­ver de vig­ti­ge ele­men­ter ved at bli­ve HPV- vac­ci­ne­ret. Ud­over at be­skyt­te mod blandt an­det liv­mo­der­halskræft, så be­skyt­ter den og­så kvin­der­ne mod køns­vor­ter - og der­med og­så mæn­de­ne.

Men det er iføl­ge Iben Hol­ten es-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.