’’

BT - - KULTUR - Cæ­ci­lie Nor­by, san­ge­r­in­de

Jeg kan hu­ske en­gang, du red­de­de mig fra af væl­te på min cy­kel med fi re ind­købspo­ser og en lil­le 2- årig As­ta bag­på. As­ta blev ban­ge og græd - du greb fat i cyk­len, og da hun fi k øje på dig, ly­ste hun op i et smil og strak­te hæn­der­ne frem… Det er ba­re den eff ekt, du har haft på men­ne­sker, Hu­go - Tak for dig! Du var en gi­gant

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.