Mel Gib­sons mør­ke rej­se

BT - - TV -

DRA­MA

Tho­mas Cra­ven ( Mel Gib­son) er en liv­stræt, en­lig far og er­fa­ren, men ud­brændt kri­mi­nal­be­tjent i Bo­stons drabs­af­de­ling. Da hans ene­ste barn, den 24- åri­ge Em­ma ( Bo­ja­na Novako­vic), brutalt dræ­bes af skud fra et over­sa­vet hag­l­ge­vær li­ge uden for de­res hus, for­moder al­le, at Tho­mas var må­let. Men det går hur­tigt op for ham, at han over­ho­ve­det ik­ke kend­te sin dat­ter el­ler hen­des om­gangskreds sær­ligt godt. Så det går op for Cra­ven, at nog­le af de ting, Em­ma har be­skæft iget sig med på sit ar­bej­de, kan ha­ve haft livs­far­li­ge kon­se­kven­ser. Da det vi­ser sig, at hun rent fak­tisk kan ha­ve væ­ret må­let for at­ten­ta­tet, ka­ster han sig uden tan­ke for egen sik­ker­hed ud i en livs­far­lig eft er­forsk­ning af sin dat­ters hem­me­lig­he­der, der kan væ­re nøg­len til det bruta­le drab. Un­der­sø­gel­sen le­der ham hur­tigt ind i en pa­ra­noid ver­den af iskol­de for ret-

Kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.