’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mor­ten Ol­sen

Et hold står hel­dig­vis ik­ke og fal­der med en en­kelt spil­ler, og det gør det hel­ler ik­ke i til­fæl­det Chri­sti­an Erik­sen

Så det får jeg ik­ke at vi­de? » Det gør du ik­ke, nej. « Én ting vil­le Ol­sen dog ger­ne af­slø­re. På ven­stre­ba­ck­en er Si­mon Poul­sen ude med en ska­de, mens Ni­co­lai Boi­le­sen har pro­ble­mer med knæ­et. Det ef­ter­la­der Brønd­bys Riza Dur­mi­si, som Ol­sen ik­ke er ban­ge for at smi­de ind i star­top­stil­lin­gen.

» El­lers var han ik­ke ud­ta­get. Lad os bli­ve eni­ge om det. Vi ud­ta­ger dem ik­ke kun for fem mi­nut­ter, vi ud­ta­ger dem for, at de skal kun­ne spil­le 90 mi­nut­ter. Bli­ver det til­fæl­det, er vi ik­ke ban­ge for det. Hvis al­le ven­stre ba­ck­er ud over Dur­mi­si er ska­de­de, må vi re­a­ge­re på det. Kan vi lø­se det med de spil­le­re, vi har til rå­dig­hed? Ja, det kan vi. Men det går så må­ske ud over nog­le an­dre po­si­tio­ner, og så må vi re­a­ge­re på det. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.