’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg ved ik­ke, hvad jeg skal gø­re me­re. De an­svar­li­ge kig­ger vel ba­re i en an­den ret­ning, så jeg har ik­ke en chan­ce

Jan­nik Vester­gaard

» Men når du spør­ger om Jan­nik Vester­gaard, vil jeg væ­re så ven­lig at si­ge, at han skal nok få si­ne kam­pe og har al­le­re­de få­et det og­så. Så vi kig­ger til hans si­de, men der er en kon­kur­ren­ce. Og nu er Jo­res Oko­re og An­dreas Bjel­land hel­ler ik­ke med. Vi vri­der os i hæn­der­ne i øje­blik­ket og tæn­ker: Hold da op, det ser godt ud. Vi har nog­le ska­der in­di­mel­lem, og det har gi­vet mu­lig­hed for an­dre, og jeg hå­ber, de be­nyt­ter mu­lig­he­den. «

23- åri­ge Vester­gaard har spil­let tre kam­pe på A- lands­hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.