Ita­li­e­ner tog sejr i Spa­ni­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­hp jo­hp

Ita­li­en­ske Kri­sti­an Sba­rag­li hen­te­de sin før­ste sejr som pro­fes­sio­nel, mens Tom Du­moulin holdt fast i den sam­le­de klas­se­ment­fø­ring.

Vu­el­ta a Es­pañas 10. eta­pe ind­bød til en dyst blandt stær­ke af­slut­te­re som Jo­hn De­gen­kolb, Alejan­dro Val­ver­de og Lu­is Leon San­chez, men det var en helt an­den, der eft er 146,6 ki­lo­me­ters kør­sel kun­ne stræk­ke ar­me­ne i vej­ret. Ita­li­en­ske Kri­sti­an Sba­rag­li fra MTN- Qhu­be­ka snød fa­vo­rit­ter­ne og kør­te først over stre­gen. Det var den 25- åri­ge ita­li­e­ners før­ste store sejr som pro­fes­sio­nel. Ty­ske Jo­hn De­gen­kolb blev to­er.

Da­gens eta­pe var præ­get af et an­grebs­ly­stent felt, hvor he­le 40 ryt­te­re slap af sted, men in­gen for­må­e­de at slå det af­gø­ren­de hul. Der­for end­te eta­pen i en mas­ses­purt, som blev åb­net af EtixxQu­i­ck­step, in­den Kri­sti­an Sba­rag­li skød frem og snød alt og al­le.

I top­pen af klas­se­men­tet er der in­gen for­skyd­nin­ger eft er da­gens eta­pe. Tom Du­moulin fø­rer fort­sat lø­bet med knap et mi­nut til Jo­aquim Rod­ri­gu­ez og Este­ban Cha­ves.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.