Mu­ligt Ke­vin­sæ­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kam­pen om næ­ste års eft er­trag­te­de For­mel 1- sæ­der er i fuld gang, og det kan me­get vel få en lyk­ke­lig dansk ud­gang.

I hvert fald spår Skys Sports For­mel 1- eks­per­ter Martin Brund­le og Jo­hn­ny Her­bert, at dan­ske Kevin Magnus­sen i 2016 sam­men med den span­ske stjerne Fer­nan­do Alonso kom­mer til at ud­gø­re McLaren- tea­mets ra­cer­duo.

Eks­per­ter­ne for­ven­ter, at McLaren skift er ud på den øje­blik­ke­li­ge skuf­fen­de kø­rer­kon­stel­la­tion, der be­står af ve­te­ra­ner­ne Fer­nan­do Alonso ( 34) og Jen­son But­ton ( 35). Det vil i så fald gi­ve en plads til Magnus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.