DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TEN­NIS US OPEN HER­RER, KL. TID­LIGST 17: 00 AN­DY MUR­RAY VIN­DER MED 3- 0 I SÆT

Der skul­le gå syv spil­ler­un­der i den nye Su­per­liga­sæ­son før fa­vo­rit­vær­dig­he­den til DM- tit­len skift ede ejer­mand.

FC København har fra sæ­son­start væ­ret book­ma­ker­nes fa­vo­rit til DM- gul­det, men kom­bi­na­tio­nen af kø­ben­hav­ner­nes ne­der­lag til OB og end­nu en FCM- sejr søn­dag aft en har forskub­bet sty rke­for­hol­det mel­lem de to am­bi­tiø­se dan­ske stor­klub­ber.

FCM er nu fa­vo­rit­ter med 1,75 hos Bet365 som bedst, mens man kan sco­re sig 2,50 på guld til FCK hos Dan­ske Spil.

» Midtjy­der­ne har set uhyg­ge­lig stær­ke ud de­fen­sivt, og omvendt væ­ret ky­ni­ske i an­gre­bet. FC Midtjylland har nu et for­spring på he­le ot­te po­int til FCK, som dog har spil­let én kamp fær­re. Det­te po­int­mæs­si­ge for­spring er nu så stort, så vi vur­de­rer, at FCM lø­ber med DM- gul­det til for­å­ret, « si­ger Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.