1,78

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

An­dy Mur­ray har haft en frem­ra­gen­de op­takt til US Open, hvor brit­ten sej­re­de i den stærkt be­sat­te tur­ne­ring i Mon­tre­al, hvor klas­se­spil­le­re som Jo- Wil­fri­ed Tson­ga, Kei Nis­hi­ko­ri og ver­den­set­te­ren Novak Djoko­vic blev be­sej­ret. Fra fl ere in­stan­ser ly­der det, at Mur­ray ik­ke har set bed­re ud si­den 2012, hvor han og­så vandt US Open- fi na­len i en fan­ta­stisk fem- sæt­ter mod Novak Djoko­vic. Mur­ray har al­le­re­de slå­et Kyr­gios slå­et to gan­ge i tre sæt i 2015 i Grand Slam- re­gi, så be­ta­lin­gen på en gen­ta­gel­se i New York vir­ker gan­ske glim­ren­de.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.