3,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mak­si­malt 15 par­ti­er i kam­pen eft er­la­der ik­ke plads til man­ge fejl­ta­gel­ser hos Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki i førster­un­de­op­gø­ret mod de­butan­ten Ja­mie Lo­eb, men omvendt står dan­ske­ren og­så over­for en af de ab­so­lut sva­ge­ste mod­stan­de­re i Grand Slam- re­gi no­gen­sin­de. Sce­na­ri­et min­der me­get om Woz­ni­a­ck­is US Open- pre­mi­e­re i 2010, hvor hun stod over­for en an­den de­butant, Chel­sey Gul­li­ck­son, og vandt sten­sik­kert med 6- 1, 6- 1. Nok er Gul­li­ck­son på hjem­me­ba­ne i New York, men hun bør væ­re over­mat­chet i al­le spil­lets facet­ter.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.