1,87

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Man får sig en tem­me­lig fl ot be­ta­ling på man­ge mål i Jo­hn­sto­ne Paint Trop­hy­op­gø­ret mel­lem Millwall og Peterborough i aft en. Beg­ge hold har få­et en sløj start på sæ­so­nen i League One, og der­for kom­mer kam­pen for­ment­lig tem­me­lig for­sty rren­de for beg­ge par­ter. Det bør be­ty de en del ro­ta­tion hos beg­ge kom­bat­tan­ter og en til­gang til kam­pen, som næp­pe vil væ­re præg af at væ­re vold­somt tak­tisk. Beg­ge hold har kun kun­ne møn­stre et en­kelt Cle­an She­et i sæ­so­nen, så her lug­ter det af mål fra beg­ge si­der og mindst tre i alt i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.