FC Midtjylland

BT - - TRANSFERDEADLINE -

SØ­REN HANGHØJS DOM

Jeg hav­de ik­ke for­ven­tet at se FCM gå ud af trans­fer­vin­du­et med bå­de Pio­ne Si­sto og Erik Svait­chen­ko i trup­pen. Men det gjor­de de. Oven i kø­bet har me­stre­ne bå­de sty rket bred­den og star­top­stil­lin­gen. Et fl ot vin­due.

PE­TER SØ­REN­SENS DOM

Trans­fer­vin­du­et i Eng­land luk­ker kl. 19. Det kan æn­dre no­get ift . Svi­at­chen­ko og Si­sto. Ig­bo­un var en af FCMs bed­ste, mens Roy­er ik­ke har ramt sam­me ni­veau. Onu­a­chu kan væ­re god i Su­per­liga­en, Kian Hansen er et scoop, og Novak fyl­der hul­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.