FC Nordsjælland

BT - - TRANSFERDEADLINE -

SØ­REN HANGHØJS DOM

Sal­get af Uff e Bech gør ondt i Farum, men Bru­nin­ho har ud­fyldt støv­ler­ne. De to øv­ri­ge nyind­køb – beg­ge fra den slo­vaki­ske liga – er fort­sat spørgs­måls­tegn. over­ord­net ser FCN ud til at ha­ve ca. sam­me sty rke som før som­mer­fe­ri­en. Ik­ke be­tryg­gen­de

PE­TER SØ­REN­SENS DOM

Bech var stjer­nen, men ik­ke just Kri­stjan­sons kop te - og så skal han sæl­ges. Ra­mon Rod­ri­gu­es vir­ker som en god spil­ler. Bru­nin­ho har væ­ret som­me­rens køb med si­ne mat­chvin­der- ak­tio­ner. De spil­le­re, der er væk, er me­re end mat­chet af de nye.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.