AGF

BT - - TRANSFERDEADLINE -

SØ­REN HANGHØJS DOM

Aar­hu­si­a­ner­ne har hen­tet man­ge spil­le­re. Nog­le lig­ner lot­to­kupo­ner, an­dre har al­le­re­de be­vist sig i Su­per­liga­en. I sid­ste sæ­son var hol­det ik­ke over­be­vi­sen­de i 1. di­vi­sion. Nu er hol­det for godt til at ryk­ke ud. Men nøj, hvor ser det ekso­tisk ud!

PE­TER SØ­REN­SENS DOM

AGF har for­nuft igt skilt sig af med spil­le­re, der ik­ke hav­de træ­ne­rens til­lid, men det er uvist, hvor me­get fl ere af de nye spil­le­re kan sty rke hol­det. El­mar Bjar­na­son vir­ker som mest for­nuf­ti­ge han­del.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.