Vi­borg FF

BT - - TRANSFERDEADLINE -

SØ­REN HANGHØJS DOM

Vi­borg lig­ner en klub, der har for­må­et at gø­re et 1. di­vi­sions­hold stær­ke­re til en sæ­son i Su­per­liga­en. Sport­s­di­rek­tør Ole Ni­el­sen har hand­let til bå­de off en­si­ven og de­fen­si­ven, og an­gri­be­ren An­te Ru­kavi­na ser spæn­den­de ud. Men er det nok?

PE­TER SØ­REN­SENS DOM

De spil­le­re, der er væk, er ik­ke uund­vær­li­ge. Veld­ma­te fungerer godt og er en sty rke ved eg­ne død­bol­de, der er Vi­borgs far­lig­ste vå­ben. Så hol­det er for­stær­ket - og­så med Kam­per - men er det nok til at man ik­ke er op­lagt nedryk­nings­kan­di­dat?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.