AaB

BT - - TRANSFERDEADLINE -

SØ­REN HANGHØJS DOM

Ras­mus Thelan­der var AaBs bed­ste for­svars­spil­ler, mens An­ders K. Ja­cob­sen i pe­ri­o­der sid­ste år var bed­ste an­gri­ber. Det har nord­jy­der­ne ik­ke for­må­et at er­stat­te, og især de­fen­si­ven kan få det svært.

PE­TER SØ­REN­SENS DOM

Svæk­ket i for­hold til for­å­ret - på grund af An­ders K. Ja­cob­sen, der var den klart bed­ste og Thelan­der. At Ene­vold­sen og He­le­ni­us er for­melt på plads, ryk­ker ik­ke no­get i for­hold til sid­ste sæ­son - og Juk­ka Rai­ta­la er ind­købt til bred­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.