FC København

BT - - TRANSFERDEADLINE -

SØ­REN HANGHØJS DOM

FCKs trup er bed­re, end den var før som­mer­fe­ri­en. Det kan der ik­ke her­ske tvivl om. Benja­min Ver­bic lig­ner et klas­se­køb, og og­så Fe­de­ri­co San­tan­der har vist glimt af klas­se. Vær­re står det til for Kas­per Kusk og Pe­ter An­ker­sen.

PE­TER SØ­REN­SENS DOM

På pa­pi­ret er FCK sty rket mar­kant. Men kun Ver­bic har le­ve­ret den va­re, som FCK jag­te­de. Kusk og An­ker­sen har ik­ke løft et, mens San­tan­der ik­ke er kom­met i af­slut­te­rens rolle - omend han er en god al­l­ro­und- an­gri­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.