Randers FC

BT - - TRANSFERDEADLINE -

SØ­REN HANGHØJS DOM

Kronjy­der­ne har få­et fl ere in­ter­es­san­te spil­le­re ind, men der har og­så væ­ret gang i exit- dø­ren. End­da i så høj grad, at det har ko­stet på bred­den. He­ste­ne ser der­for en smu­le dår­li­ge­re stil­let ud, end de gjor­de i for­å­ret.

PE­TER SØ­REN­SENS DOM

De spil­le­re, der er kom­met til, er for fl eres ved­kom­men­de ik­ke i form, for­di de ik­ke har haft en be­ty den­de rolle på de­res tid­li­ge­re hold. Ta­bet af El­mar Bjar­na­son og Ni­co­lai Bro­ck- Mad­sen ve­jer lidt tun­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.