Brøndby IF

BT - - TRANSFERDEADLINE -

SØ­REN HANGHØJS DOM

Er ik­ke bed­re end før som­mer­fe­ri­en. Det er et pro­blem, for det er kon­kur­ren­ter­ne i top­pen. Hra­decky er væk, og selv om Fre­de­rik Røn­now er god, er han pt. ik­ke li­ge så god. Til gen­gæld har Brøndby få­et fl ere of­fen­si­ve mu­lig­he­der.

PE­TER SØ­REN­SENS DOM

Har skilt sig af med en af stjer­ner­ne i Hra­decky, men er­stat­nin­gen kan væ­re en kom­men­de lands­holds­må­l­mand. Ju­els­gård, Eriks­son og Schwartz er al­le hen­tet i klub­ber, hvor de ik­ke spil­le­de - så vi ven­ter på at se, hvad de re­elt kan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.