Ho­bro IK

BT - - TRANSFERDEADLINE -

SØ­REN HANGHØJS DOM

En Su­per­liga- top­sco­rer er no­get nær umu­lig at er­stat­te – især for en lil­le klub som Ho­bro. Det ser hel­ler ik­ke ud til at væ­re lyk­ke­des. Læg så ta­bet af Martin Thom­sen oveni, og så står det klart, at Ho­bro har haft et svært vin­due.

PE­TER SØ­REN­SENS DOM

Det er stort set li­ge­gyl­digt, hvem man hen­ter ind - så kan det ik­ke er­stat­te ta­bet af Mads Hvil­som. Jeg ser ik­ke spil­le­re, der er så go­de, at man ik­ke kan ryk­ke ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.