Es­b­jerg fB

BT - - TRANSFERDEADLINE -

SØ­REN HANGHØJS DOM

De sid­ste ti­mer af trans­fer­vin­du­et blev brugt for­nuf­tigt i Es­b­jerg, hvor Vik­tor Pals­son og Bjørn Paul­sen kom til. I for­vej­en var Ni­cki Bil­le kom­met til. Ud af be­ty dning er kun rø­get Jo­nas Knud­sen, og der er dømt pil op i den træng­te klub.

PE­TER SØ­REN­SENS DOM

For­stær­ket med Bil­le, som - når Es­b­jerg fi nder over­skud til at gi­ve ham en mak­ker - kan ind­fri for­vent­nin­ger­ne som målsco­rer. Jo­nas Knud­sens salg er stort set ud­lig­net med ind­kø­bet af Leon Jes­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.