GE­OR­GI­NIO WI­J­NAL­DUM

BT - - TRANSFERDEADLINE -

220 mio. kro­ner

Fra PSV til Newcast­le: Pris: 150 mio. kro­ner

Ra­he­em Ster­ling til kan­ten og an­gre­be. De har gan­ske en­kelt for­stær­ket sig på de po­si­tio­ner, hvor det var nød­ven­digt, og står der­for i min op­tik tilbage som den store vin­der. Bå­de Man­che­ster Uni­ted og Chel­sea har hen­tet stær­ke spil­le­re, men de­res hand­ler har haft et stør­re præg af pa­nik, end Ci­ty s ro­li­ge – og ja, øko­no­misk over­leg­ne – age­ren. Vi fi k ik­ke Pio­ne Si­sto el­ler Erik Svi­at­chen­ko til Pre­mi­er League. Men til gen­gæld har An­ders Lin­de­gaard nu få­et en ny klub. Det kan bli­ve rig­tig spæn­den­de at føl­ge ham i West Bromwich.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.