JO­SEP DR­MIC

BT - - TRANSFERDEADLINE -

Fra Le­ver­ku­sen til Glad­bach: Pris:

ind i lands­holds­var­men, så­dan som han selv drøm­mer om. Og­så Fre­de­rik Sø­ren­sen er kom­met godt fra start i Köln, mens det har væ­ret me­re blan­det for Uff e Bech, An­dreas Chri­sten­sen og Niki Zim­ling. Sidst­nævn­te har væ­ret ude i kul­den i Mainz, men mel­des på vej tilbage mod me­re spil­le­tid, Uff e Bech spil­le­de i we­e­ken­den eft er en ska­de, og An­dreas Chri­sten­sen star­te­de in­de i pre­mi­e­ren. Han fi k dog tørt på af Dort­mund og skal kæm­pe for at kom­me tilbage i star­top­stil­lin­gen. Gør han det, bli­ver han spæn­den­de at føl­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.